Beheer | Operationele zekerheid Stabiliteit en tevredenheid


Een eenmaal opgeleverde AFAS omgeving blijft niet als vanzelf aan alle wensen voldoen en om deze draaiend te houden is gespecialiseerde kennis nodig.

Wanneer uw organisatie verandert, zal dit vaak zijn weerslag hebben op de in gebruik zijnde applicatie(s). Er kunnen bijvoorbeeld kleine technische aanpassingen nodig zijn of er treden defecten op die opgelost moeten worden. Zal uw website of applicatie bijvoorbeeld goed blijven functioneren als het aantal gebruikers toeneemt? Of als er een storing optreedt, hoe kan deze dan zo snel mogelijk verholpen worden? En als een urgente wijziging noodzakelijk is, wie kan deze snel realiseren?

Zorg uit handen


Als verantwoordelijke voor de ICT binnen uw organisatie wilt u zich liever niet met bovenstaande vragen bezighouden of zorgen hoeven te maken over de continuïteit van de applicatie. Zeker niet als ze ook nog een bedrijfskritieke rol hebben. Wij nemen deze zorg graag uit handen en bieden met onze beheerorganisatie diensten die garant staan voor operationele zekerheid. U kunt bij ons terecht voor het beheer van uw broncode, het doorvoeren van wijzigingsverzoeken, het oplossen van incidenten en het waarborgen van kennis van uw applicatie.
Ondersteuning nodig bij de implementatie, optimalisatie of beheer van uw AFAS omgeving?
Neem vrijblijvend contact met ons op.